Dé specialist op het gebied van

iedere donderdag tussen 17.00 en 19.00 uur

Gratis spreekuur

Woonruimteverklaring

Wij kunnen voor u een woonruimteverklaring opstellen. De kosten hiervan zijn € 40,00 inclusief BTW. Dit bedrag rekent u af op het moment dat u de woonruimteverklaring komt ondertekenen.

Als u wilt dat wij een woonruimteverklaring voor u opstellen, dan vragen wij u ons in het kort mee te delen waarom u de woonruimteverklaring nodig heeft. Graag ontvangen wij van tevoren de volgende gegevens per e-mail van u:

  • Volledige voornamen en achternaam van u en uw partner;
  • Is (was) er sprake van een samenwoning of een huwelijk?;
  • Van wanneer tot wanneer heeft de relatie geduurd?;
  • Het adres van de gezamenlijke woning;
  • Is deze woning een koop- of een sociale- of vrije sector huurwoning?;
  • Wat gebeurt er met de woning? Blijft één van u wonen?;
  • Op wiens naam staat de woning?;
  • Zijn er kinderen? Zo ja, dan ontvangen wij  graag de volledige namen van de kinderen, de geboortedatum en geboorteplaats;
  • Ingeval van minderjarige kinderen een door u beiden ondertekend ouderschapsplan (niet nodig als sprake is van eenhoofdig gezag);
  • Het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Wij verzoeken u ons bovenstaande gegevens toe te mailen. Zodra de woonruimteverklaring door ons is opgesteld en voor u klaarligt om te ondertekenen, zullen wij u hierover berichten. De woonruimteverklaring is geen garantie dat u voor urgentie in aanmerking komt. Daarover beslist de urgentiecommissie.

Kwaliteit, Betrokken, Gedreven, Laagdrempelig