lees alles over

Familierecht

lees meer

iedere donderdag tussen 17.00 en 19.00 uur

Gratis spreekuur

Familierecht

 • Echtscheiding en ontbinding geregistreerd partnerschap (eenzijdig of mediation)
 • Boedelverdeling en afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 • Beëindiging samenwoning
 • Gezag en omgang
 • Alimentatie
 • Opstellen of aanpassen ouderschapsplan
 • Vervangende toestemming voor verhuizing, vakantie etc.
 • Vaderschapsactie (erkenning, vaststelling en ontkenning vaderschap etc.)
 • (Stiefouder)adoptie
 • Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • Etc.

Als u en uw partner uit elkaar gaan, zijn er veel vragen die beantwoord moeten worden:

 • Wat betekent dit voor u of uw kinderen?
 • Bij wie gaan de kinderen wonen?
 • Gaat u in goed overleg uit elkaar? Of is overleg niet mogelijk?
 • Hoe moet het verder met uw woning, uw bezittingen of uw pensioen?
 • Wie betaalt mee aan de kosten van de kinderen?

Belangrijke vragen in een toch al moeilijke periode. Onze professionele gespecialiseerde familierechtadvocaten adviseren u en verlenen bijstand bij al deze onderwerpen. Dat doen zij met een persoonlijke benadering zonder het zakelijke aspect uit het oog te verliezen.

Bijzondere aandacht voor kinderen

In het familierecht staan wij veelvuldig (ex-)partners bij die samen minderjarige kinderen hebben. De keuzes die de ouders maken, hebben hoe dan ook gevolgen voor de kinderen. Daarom vinden wij het belangrijk dat er ook aandacht is voor hen. In zaken waarbij wij een ouder c.q. de ouders adviseren of bijstaan, hebben wij oog voor de belangen van het kind.

Mediation

Mediation noemen we ook wel (echt)scheidingsbemiddeling. Bij familierechtelijke kwesties heeft dit vaak de voorkeur boven een langdurige en kostbare procedure. Mediation wordt veel ingezet bij echtscheidingen, ontbinding van een geregistreerd partnerschap en beëindiging van samenwoning. Ook in andere kwesties, zoals bijvoorbeeld omgang of alimentatie, kan mediation heel goed werken.

Het belangrijkste doel van (echt)scheiding door middel van mediation is dat (ex-)partners met elkaar blijven praten en in overleg goede afspraken met elkaar maken die door beide partijen worden gedragen. Dat is van groot belang, zowel op korte als lange termijn.

De voordelen

 • Mediation maakt het mogelijk om afspraken te maken over de gevolgen van de (echt)scheiding die passend zijn voor uw situatie en die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.
 • Mediation zorgt ervoor dat de (echt)scheiding veel meer in harmonie verloopt. Zeker als er kinderen zijn, is dat een groot winstpunt.
 • Bij mediation komt niet alleen de zakelijke kant aan de orde, maar ook de emotionele aspecten worden niet uit het oog verloren.
 • Mediation kan sneller gaan dan wanneer ieder een eigen advocaat neemt en vaak is het ook goedkoper.
 • Bovendien is mediation maatwerk. Specifiek voor uw situatie worden oplossingen bedacht.
 • Als u dat wilt kunt u derden, zoals bijvoorbeeld een accountant, een psycholoog of een andere advocaat om advies vragen (second opinion).
 • De afspraken worden vastgelegd in een convenant dat door beide partijen wordt ondertekend. Het echtscheidingsverzoek dat bij de rechtbank moet worden ingediend is dan nog slechts een formaliteit. Er hoeft geen zitting plaats te vinden bij de rechtbank.

Melanie Wekking is geregistreerd NMI-mediator en lid van vFAS, de vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators. Op hoog niveau en met een persoonlijke aanpak begeleidt zij haar cliënten op een zorgvuldige en deskundige manier. Samen met u zoekt zij naar een duurzame regeling voor de toekomst.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of weten wat de mogelijkheden zijn? Neem gerust contact met ons op. Of kom langs op ons gratis inloopspreekuur. Dat is elke donderdagavond tussen 17.00 en 19.00 uur.

mr. Melanie Wekking

mr. Melanie Wekking

Personen- en familierecht (ook mediations) en erfrecht

mr. Beau Eijgelsheim

mr. Beau Eijgelsheim

Personen- en familierecht

bakhuis & wekking advocaten

dé specialist op het gebied van

“Het kennisniveau van de advocaten van Bakhuis en Wekking is hoog en daarnaast tonen zij ook enorme persoonlijke betrokkenheid”