Meester

Herman Bakhuis

lees meer

iedere donderdag tussen 17.00 en 19.00 uur

Gratis spreekuur

Herman Bakhuis

In 1986 ben ik beëdigd als advocaat en sinds 1992 oprichter van Bakhuis & Wekking Advocaten. Ik houd me voornamelijk bezig met zaken op het gebied van (jeugd)strafrecht en civiel recht in brede zin, waaronder arbeidsrecht en huurrecht. Tevens ben ik aspirant-lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.

Rechter-plaatsvervanger

Naast mijn werk als advocaat ben ik rechter-plaatsvervanger op het terrein van het strafrecht. Dit biedt een andere kijk en invalshoek op het strafrecht. De diversiteit en soms onverwachte ontwikkelingen binnen zittingen maakt dat het altijd weer boeiend en leerzaam is.

Beoordelaar bij de Beroepsopleiding van Advocaten

Bij de beroepsopleiding van de Orde van Advocaten treed ik op als beoordelaar bij de integratieve dagen. Op deze dagen worden beginnende advocaten getoetst op hun vaardigheden en wordt getoetst in hoeverre zij in staat zijn juridisch inhoudelijke kennis toe te passen in een toegewezen casus. Het geeft voldoening om mijn kennis en ervaring te delen met jonge mensen die het vak van advocaat willen leren

E-mailadres
h.bakhuis@bakhuiswekking.nl

mr. Herman Bakhuis

mr. Herman Bakhuis

Strafrecht, arbeidsrecht en huurrecht