Het indexeringspercentage voor de alimentatie van 2023 is bekend!

Elk jaar wordt rond november het indexeringspercentage bekend gemaakt, welke indexering per 1 januari van dat navolgende jaar in zal gaan. Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft bekend gemaakt dat het wettelijke indexeringspercentage per 1 januari 2023 3,4% zal bedragen.

Waarom?

Bij het bepalen van het indexeringspercentage, geldt als uitgangspunt de veronderstelling dat de inkomens ieder jaar stijgen en dat de kosten van levensonderhoud toenemen. De kinder- en partneralimentatie moet aansluiten bij deze loonsverhogingen en verhogingen van de kosten van levensonderhoud. Daarom dienen de alimentatiebedragen elk jaar mee te stijgen.

Wat heeft dit voor gevolg?

Tenzij anders is afgesproken, dient op grond van de wet ieder jaar de te betalen kinderalimentatie en partneralimentatie te worden verhoogd met het indexeringspercentage.

Om dit nieuwe alimentatiebedrag te berekenen, is het aan te raden de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te raadplegen. Op deze site (www.lbio.nl) staat een tool, die binnen een mum van tijd het nieuwe alimentatiebedrag voor u uitrekent.

Geen wijziging doorgevoerd?

De alimentatieplichtige dient uit zichzelf de hoogte van het alimentatiebedrag te wijzigen. Als alimentatiegerechtigde is het desondanks aan te raden de alimentatieplichtige op deze wijziging te attenderen.

Mocht de alimentatieplichtige weigeren het alimentatiebedrag te verhogen, is allereerst een aanschrijving door de alimentatiegerechtigde aan te raden. Indien dit niets wijzigt en de alimentatie in een beschikking van de rechtbank is opgenomen, kan het LBIO worden ingeschakeld als de achterstand niet ouder is dan zes maanden. Is dit aan de orde, kunt u vrijblijvend met ons kantoor contact opnemen.

Conclusie

Betaal of ontvang je alimentatie, en heb je in onderling overleg geen afwijkende afspraken gemaakt over de indexering? Dan geldt in beginsel de wettelijke indexering en wijzigt per 1 januari 2023 de hoogte van de alimentatie met het wettelijke indexeringspercentage.

Aan de inhoud van dit blog kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg altijd uw echtscheidingsconvenant, ouderschapsplan of de relevante beschikking van de rechtbank om te achterhalen welke afspraken u heeft gemaakt en welke regels zodoende voor u gelden. Mocht u hierover verder advies willen inwinnen, kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor.