Dé specialist op het gebied van

iedere donderdag tussen 17.00 en 19.00 uur

Gratis spreekuur

Financieel

Als Bakhuis & Wekking Advocaten uw belangen behartigt, bespreken we allereerst met u of u gelet op uw inkomen en/of vermogen voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt.

Als u recht heeft op een zogenaamde toevoeging, legt de Raad voor Rechtsbijstand u (meestal) eenmalig per zaak een eigen bijdrage op. U betaalt de opgelegde eigen bijdrage aan ons kantoor. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org

Declaratie op basis van uurtarief

Indien u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, dient de advocaat zijn/haar werkzaamheden op basis van zijn/haar uurtarief bij u in rekening te brengen. Tijdens het eerste gesprek maken wij met u afspraken over welk uurtarief in rekening gebracht wordt. Zo kan daarover geen onduidelijkheid bestaan.

De hoogte van de declaratie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het aantal aan de zaak bestede uren en het toepasselijke uurtarief;
  • Kantoorkosten (6%);
  • BTW (21%);
  • Ten behoeve van u gemaakte kosten. Bij deze kosten kunt u bijvoorbeeld denken aan griffierechten, reiskosten, deurwaarderskosten en uittreksels.

In beginsel ontvangt u maandelijks achteraf een declaratie. In spoedeisende zaken brengen wij een voorschot bij u in rekening.

Berekening van bestede uren

Bij het berekenen van de bestede uren werken wij met eenheden van zes minuten. Dit betekent dat wij per handeling minimaal zes minuten in rekening brengen, ook als een handeling korter duurt dan zes minuten. Deze werkwijze hanteren wij omdat bijvoorbeeld een telefoongesprek meer werk met zich meebrengt dan alleen het voeren van het gesprek. Er moet een notitie van gemaakt worden, het dossier moet gehaald worden en weer worden opgeborgen, er moeten verdere instructies worden gegeven enz.

Extra kosten

Het kan zijn dat wij extra kosten moeten maken om uw belang optimaal te kunnen behartigen. Denk bijvoorbeeld aan het opvragen van medische informatie, uittreksels bij de gemeente of griffierecht dat de rechterlijke instantie in rekening brengt voor het voeren van procedures. Deze kosten worden aan u doorgerekend, ook wanneer aan u een toevoeging is verstrekt door de Raad voor Rechtsbijstand.

*Het kantoor beschikt niet over een Stichting Derdengelden

Kwaliteit, Betrokken, Gedreven, Laagdrempelig