Vervangende toestemming hormoontherapie

Op grond van art. 1:251 BW oefenen de ouders tijdens het huwelijk het gezamenlijk gezag uit over hun kind(eren). In beginsel blijft deze situatie na de echtscheiding gelijk, en houden de ouders na de echtscheiding het gezamenlijk gezag over hun kind(eren). Op het...

Uitgekleed gezag heeft zijn langste tijd gehad

Het uitgangspunt van de wetgever is dat ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen. Er kunnen zich situaties voordoen, die het noodzakelijk maken dat één van de ouders het gezag over een minderjarige uitoefent. Het ontbreken van een goede communicatie tussen de ouders...