Uitgekleed gezag heeft zijn langste tijd gehad

Het uitgangspunt van de wetgever is dat ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen. Er kunnen zich situaties voordoen, die het noodzakelijk maken dat één van de ouders het gezag over een minderjarige uitoefent. Het ontbreken van een goede communicatie tussen de ouders...