Vervangende toestemming hormoontherapie

Op grond van art. 1:251 BW oefenen de ouders tijdens het huwelijk het gezamenlijk gezag uit over hun kind(eren). In beginsel blijft deze situatie na de echtscheiding gelijk, en houden de ouders na de echtscheiding het gezamenlijk gezag over hun kind(eren). Op het...